Chữ Nho Tự Học – Đào Mộng Nam

1 bình luận trong “Chữ Nho Tự Học – Đào Mộng Nam

  1. Kính gửi Ông đào Mộng Nam
    Cám ơn Ông và gia đình đã gửi sách Tự học chữ Nho cho tôi.Năm 1974,toi có mua 3 quyển nhưng bị lạc mất.Sách học rất đễ nhớ.Bây giờ toi cũng đã gần 80 rồi.Tôi sẽ tìm mua 3 quyển nầy để lại cho con cháu.
    Rất cám ơn Ông và gia đình đã gửi electric books cho tôi.
    Kính chào.NGuyễn hữu Thành

Trả lời