Giảm giá!

Bộ Mật Tông 4 Quyển – Thích Viên Đức

Giá gốc là: 800,000 ₫.Giá hiện tại là: 750,000 ₫.

 • Bộ Mật Tông (4 Quyển)

 • Biên soạn: Thích Viên Đức
 • TẬP MỘT
 • HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU
 • TẬP HAI
 • KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG
 • TẬP BA
 • KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI HỘI THÍCH
 • TẬP BỐN
 • KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

Mô tả

Bộ Mật Tông 4 Quyển – Thích Viên Đức

A. TẬP MỘT
HIỂN MẬT VIÊN THÔNG THÀNH PHẬT TÂM YẾU

Lời nói đầu của dịch giả
Lời tựa của soạn giả
1. Hiển giáo Tâm yếu
2. Mật giáo Tâm yếu
3. Hiển Mật Song Biên
4. Vui mừng được gặp lời trước thuật
5. Chuẩn Đế Sám Pháp
6. Vào đạo tràng trì Chú Chuẩn Đề
7. Cách dùng kính đàn và an chín chữ chú Chuẩn Đề
8. Nhập nhà mới và trị bệnh
9. Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
10. Chú Quảng Bát

B. TẬP HAI
KINH ĐẠI THỪA TRANG NGHIÊM BẢO VƯƠNG

Lời giới thiệu
Lời Tựa
1.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 1
2.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương , quyển 2
3.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 3
4.Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương, quyển 4
5 Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni
6 Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Pháp
7 Thất Câu Chi Độc Bộ pháp
8 Chuẩn Đề Biệt pháp
9 Kinh Thánh Lục Tự Tăng Thọ Đại Minh Đà La Ni

C. TẬP BA
KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ LA NI HỘI THÍCH

Quyển Thượng
1. Lời tựa của ngài Hoằng Tán
2. Phần kinh văn
3. Nghi quỹ niệm tụng
Quyển Trung
4. Văn tán thán
5. Bổn tôn Đà La Ni bố tự pháp
6.Tư duy tự mẫu chủng tử nghĩa quán tưởng Phạn tự
7. Phiến để ca pháp. Dứt tai ương pháp môn
8. Bố sắc trí ca pháp. Tăng ích pháp môn
9. Phạt thi ca ra noa pháp. Kính ái pháp môn
10. A tỳ giá lỗ ca pháp. Hàng phục pháp môn
Quyển Hạ
11. Phương pháp họa tượng Chuẩn Đề Tôn Na Bồ Tát
12. Pháp sám ngũ hối
13. Trì tụng pháp yếu
14. Tu bi điền và kính điền
15. Quán Tự Tại Bồ Tát cam lồ chơn ngôn
16. Lục Tự Đại Minh chơn ngôn
17. A Di Đà Phật nhất tâm tự chú
18. Văn Thù Bồ Tát ngũ tự tâm chú
19. Đại bảo quảng bát lầu các thiện trụ bí mật Đà La Ni
20. Công đức Bảo Sơn thần chú
21. Tam tự tổng trì chơn ngôn
22. Sổ châu công đức pháp
23. Hành du già bí mật pháp yếu
24. Tụng kệ, sái tịnh, kiết ấn hộ thân
25. Tịnh pháp giới, kiết giới, triệu thỉnh, cúng dường
26. Bổn tôn gia trì
27. Tán thán
28. Phụ bản trì chú tháp

D. TẬP BỐN
KINH MẠT PHÁP NHẤT TỰ ĐÀ LA NI

 1. Kinh Đại Đà La Ni mạt pháp trung nhất tự tâm chú
 2. Kinh Đại Phương Quảng Bồ Tát tạng kinh trung
 3. Văn Thù Sư Lợi căn bổn Nhất Tự Đà La Ni kinh
 4. Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát chú tạng trung nhất tự chú vương kinh
 5. Uế tích Kim Cang thuyết thần thông đại mãn Đà La Ni pháp thuật linh yếu môn
 6. Uế tích Kim Cang cấm bách biến pháp kinh
 7. Thần biến diên mạt pháp
 8. Phật nói Bắc Đẩu Thất Tinh diên mạng
 9. Phật nói thất tinh chơn ngôn thần chú
  10.Kinh nhất thiết công đức Trang nghiêm vương
  11.Phật nói kinh Trang Nghiêm Vương Đà La Ni chú
  12.Phật nói kinh Trì cú Thần Chú
  13.Kinh Tăng Huệ Đà La Ni
  14.Quán Thế Âm khuyết trừ nhất thiết nhãn thống Đà La Ni
  15.Quán Thế Âm linh chi căn cụ túc Đà La Ni
  16.Hoạch chư thiền tam muội nhất thiết Phật pháp môn Đà La Ni

E. PHỤ THÊM
PHƯƠNG PHÁP TU TỊNH TỌA

 1. Thiên I. Lời tựa của ông Tưởng Duy Kiều
 2. Thiên II. Tịnh tọa công phu
 3. Thiên III. Lục diệu pháp môn
 4. Thiên IV. Thiện căn pháp
 5. Thiện V. Kết quả
Bộ Mật Tông 4 Quyển - Thích Viên Đức
Bộ Mật Tông 4 Quyển – Thích Viên Đức

Q & A

There are no questions yet

Ask a question

Your question will be answered by a store representative or other customers.

Thank you for the question!

Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.

Error

Warning

An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:

Add an answer

Thank you for the answer!

Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.

Error

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: