Giảm giá!

Hoa Tạng Huyền Môn (Xem việc làm nhà) – Đại Đức Thích Giác Nghiên

265,000 

  • Hoa Tạng Huyền Môn

  • Biên soạn: Đại Đức Thích Giác Nghiên
  • 527 Trang

Mô tả

Hoa Tạng Huyền Môn – Đại Đức Thích Giác Nghiên

Hoa tạng huyền môn là một cuốn sách nói về những nhận thức cơ bản về phật pháp, hay có thể hiểu là những tiềm tàng, là cánh cửa giác ngộ huyền bí trong phật pháp.
Định nghĩa rõ hơn về hoa tạng huyền môn
“Hoa tạng” là gì ?
Theo lời sớ sao kinh Hoa Nghiêm chép rằng: Với những chỗ mà hoa sen ngậm hạt đó thì được gọi là “tạng hay tàng” có nghĩa là kho chứa các sát chủng (thế giới chủng) và các Phật sát (Phật quốc). là tỷ những chỗ hàm tàng của hoa sen lớn nên bảo là “Hoa tàng”.
Trong hoa tàng đều có mỗi cảnh giới riêng, cảnh giới nào cũng đều có những thanh tịnh công đức nhiều như số sát hải vi trần, nên nói là “trang nghiêm”.
Thế giới chủng: Với thế giới thì số nhiều vô biên, thể lượng sâu rộng, không thể xét lường đặng, nên được gọi là “Hải”. Chứa nhiều thế giới chung ở trên một “Ma ni vương liên hoa” để thâu nhiếp các lưu loại nên được gọi là “chủng”.
Phật sát: Gom chung các hạnh hoa trong tàng đây, tức là nhất tâm chân chân tư của các Phật, trong cõi không: Vô cùng đại nguyện, là phong luân để duy trì nước biển đại bi, này nở vô biên hạnh nghiệp rõ tốt như hoa là “Phật sát”.
Với những lý lẽ rất vi diệu và khó suy nghĩ đó thì Phật Thích Ca và các chư Phật mới xét hiểu được tận cùng nên được gọi là “huyền”.
Đối với Hoa tàng, từ trong chí ngoài với mỗi mỗi mảy trần đều đạt được, với mỗi mỗi pháp đều thông suốt, nên được gọi là “môn”.
Chính ở nơi huyền môn ấy chúng sinh vốn sẵn đủ, nếu giác ngộ rồi lo tu thì toàn thể nó rõ bày ra cái tâm bình đẳng của chư Phật, nên nói là “Đồng đăng Hoa tạng huyền môn”.
Để hiểu được một cách rõ nhất về những huyền bí trong cánh cửa Phật pháp cuốn sách HOA TẠNG HUYỀN MÔN được xuất bản

Cuốn sách bao gồm:

5 lời khuyên chân thành
Bàn về 12 con giáp
Những nhận thức cơ bản
Lục thập hoa giáp sinh thích nhân dụng
24 phương vị phù sơn
Thiên cương thời khóa
Thông thư
Lục thập hoa giáp nhật xung niên tuế
Bát cầm trạch Nhị thập bát tú ca
Ngày giờ định cục
Xem việc làm nhà
Xem việc hôn nhân
Xem việc làm đám ma
Xem tiểu nhi
Xem việc cúng bái
Xem xuất hành
Xem việc thi cử
Phụ lục tạp tiếu
Hoa Tạng Huyền Môn
Hoa Tạng Huyền Môn

Q & A

There are no questions yet

Ask a question

Your question will be answered by a store representative or other customers.

Thank you for the question!

Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.

Error

Warning

An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:

Add an answer

Thank you for the answer!

Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.

Error

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: