Giảm giá!

Lục Hào Đa Trọng Thủ Tượng – Khúc Vỹ

135,000 

Lục Hào Đa Trọng Thủ Tượng

Tác giả: Khúc Vỹ

Dịch giả: An Hạ

 

 

Mô tả

Lý Tượng kết hợp sẽ rút ra được càng nhiều tin tức trong một
quẻ. Lý Tượng kết hợp là lý lẽ Ngũ hành sinh khắc và tin tức thể hiện từ
Tượng về quá trình sinh khắc tổng hợp lại. Lý chủ yếu là để phán đoán
cát hung. Tượng chủ xem sự việc một cách cụ thể. Giản lược là dự đoán
cát hung rồi kéo dài suy đoán ra cái gì, ai gây nên cát hung, cuối cùng là
đạt được mục đích xu cát tị hung. Quyển sách này đã có kinh nghiệm
thành công tổng kết từ thiên cổ lưu truyền, lại có những tâm đắc cá nhân
và quyết khiếu của tượng rút ra từ trong thực tiễn. Pháp bảo rút tỉa tin tức
từ Tượng là làm thế nào lấy “Lý” đẩy “Tượng”, trước nắm giữ ý tứ nhất
định rồi lại từ cơ sở Lý mà kéo dài; chỉ cần thông hiểu một “Lý”, tự nhiên
có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức chi tượng mà không cần học như con
vẹt.

Giống Thiệu Vĩ Hoa, Khúc Vĩ là một Dịch giả thuộc Tân phái
Lục hào. Tân phái Lục hào cho rất nhiều kiến thức Mai hoa và Tứ trụ
(Bát tự) vào Lục hào. Khác Thiệu Vĩ Hoa, Khúc Vĩ lý giải rất cụ thể các
nguyên lý của mình, tuy cũng chưa nói rõ là từ Mai hoa và Tứ trụ. Do đó,
trong các ví dụ, cách luận của Khúc Vĩ có nhiều điểm khác lạ mà nếu
không có kiến thức Mai hoa và Tứ trụ sơ bộ sẽ khó có thể hình dung
được. Tân phái Lục hào có cái lợi là đưa ra rất nhiều ví dụ để người đọc
có thể bắt chước rất nhanh áp dụng cho bản thân. Nhưng những kiến thức
đó lại không đi theo Lục hào truyền thống. Ngay cả việc an quẻ Thế Ứng,
Tân phái Lục hào cũng có nhiều quẻ an khác với Lục hào truyền thống
(kiểm tra với Tăng San Bốc Dịch). Đây là một điều cần chú ý khi đọc
quyển sách này, một số quẻ được an khác với Lục hào truyền thống.
Tuy nhiên, trong quyển sách này, Khúc Vĩ đưa ra rất nhiều hình
tượng và lý giải về hình tượng rất hay cũng như cách luận rất đáng học
hỏi về quy trình luận quẻ.
Sàng lọc kiến thức và liên tưởng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc
luận giải tùy bạn đi theo con đường nào – Lục hào truyền thống hay Tân
phái Lục hào.
Một quyển sách đáng đọc và chiêm nghiệm
Trân trọng./.
An Hạ
Ngày Tân Sửu tháng Tân Mùi năm Kỷ Hợi

MỤC LỤC

Chương 01: Lục hào đối ứng

Tiết 1: Tượng Lục thân đối ứng sự việc

Tiết 2: Nguyên lý chuyển đổi Dụng thần

Tiết 3: Điểm đối ứng chứng thực pháp

Chương 02: Tượng Quẻ quái vị

Tiết 1: Tượng Quẻ, tên Quẻ

Tiết 2: Tương của Hào vị

Chương 03: Vượng suy chi tượng

Chương 04: Không vong chi tượng

Chương 05: Mộ khố chi tượng

Chương 06: Lục thần chi tượng

Chương 07: Động tĩnh chi tượng

Chương 08: Biến hào chi tượng

Chương 09: Lục thân chi tượng

Chương 10: Quẻ cung

Chương 11: Sinh khắc xung hợp

Chương 12: Phi phục thần

Chương 13: Địa chi Ngũ hành chi tượng

Chương 14: Lục hào Topol

Chương 15: Lục thân thông biến

Chương 16: Nguyên tắc và kỹ xảo trong một quẻ đa đoán

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.