Luận Bàn Tam Quốc – Mao Tôn Cương

250,000 

Luận Bàn Tam Quốc

NXB Văn Học 1996
Mao Tôn Cương
Dịch: Phan Kế Bính
329 Trang

Mô tả

Luận Bàn Tam Quốc

Tam Quốc diễn nghĩa là một bộ tiểu thuyết cổ điển dài được nhân dân ưa thích. Mao Tôn Cương tước bớt một số phần mê tín, nhân quả báo ứng và nhưng tình tiết hoang đường. Ông đã viết thêm làm nội dung cuốn truyện phong phú lên rất nhiều, nâng cao ngôn ngữ lên mức nghệ thuật.

Hồi 1: Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa
Hồi 2: Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu
Hồi 3: Tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên
Hồi 4: Phế Hán Đế, Trần Lưu lên ngôi
Hồi 5: Phát hiệu triệu, các trấn hưởng ứng Tào Công
Hồi 6: Đốt kim quyết, Đổng Trác làm càn
Hồi 7: Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn
Hồi 8: Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế
Hồi 9: Trừ hung bạo, Lữ Bố giúp tư đồ
Hồi 10: Giúp nhà vua, Mã Đằng khởi nghĩa
Hồi 11: Lưu Hoàng Thúc cứu Khổng Dung ở Bắc Hải
Hồi 12: Đào Cung Tổ ba lần nhượng Từ châu
Hồi 13: Lí Thôi, Quách Dĩ một trận giao tranh
Hồi 14: Tào Mạnh Đức rời giá đến Hứa Đô
Hồi 15: Thái Sử Từ ham đả tiểu Bá Vương
Hồi 16: Cửa nha môn, Phụng Tiên bắn kích
Hồi 17: Viên Công Lộ cất bảy cánh quân
Hồi 18: Giả Văn Hoà liệu kế đánh thắng giặc
Hồi 19: Thành Hạ Bì Tào Tháo dùng binh
Hồi 20: Tào A Man ra săn ruộng Hứa Điền
Hồi 21: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
Hồi 22: Viên, Tào đều cất ba quân mã bộ
Hồi 23: Nễ Chính Bình khoả thân mắng giặc
Hồi 24: Quốc Tặc hành hung giết Quý Phi
Hồi 25: Đóng Thổ Sơn, Quan Công giao ước ba việc

Luận Bàn Tam Quốc
Luận Bàn Tam Quốc

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.

Q & A

There are no questions yet

Ask a question

Your question will be answered by a store representative or other customers.

Thank you for the question!

Your question has been received and will be answered soon. Please do not submit the same question again.

Error

Warning

An error occurred when saving your question. Please report it to the website administrator. Additional information:

Add an answer

Thank you for the answer!

Your answer has been received and will be published soon. Please do not submit the same answer again.

Error

Warning

An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information: