Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học – Vương Hổ Ứng

250,000 

  • Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học 
  • Tác giả: Vương Hổ Ứng
  • 343 Trang 

Mô tả

Cuốn sách Lục Hào Phong Thủy Dự Trắc Học nói về cách sử dụng quẻ Dịch lục hào để dự đoán phong thủy, gồm 3 chuyên đề lớn là phong thủy dương trạch, phong thủy âm trạch và phong thủy kinh doanh. Số lượng quẻ Dịch ví dụ trong sách này là khoảng 200. Trong đó, quẻ Dịch về phong thủy dương trạch chiếm ưu thế với 116 ví dụ.sách dày 343 trang, đây là cuốn sách rất hay và dành cho những ai đã biết qua về kinh dịch, dành cho người nghiên cứu kinh dịch, đặc biệt những thầy phong thủy rất cần đề bốc quẻ trước khi xem nhà, hay đi làm âm trạch cho gia chủ.