Rắn Làm Thuốc Và Thuốc Trị Rắn Cắn - Võ Văn Chi

Rắn Làm Thuốc Và Thuốc Trị Rắn Cắn – Võ Văn Chi

299,000 

  • Rắn Làm Thuốc Và Thuốc Trị Rắn Cắn
  • Tác giả: Võ Văn Chi & Nguyễn Đức Minh
  • 327 Trang

Mô tả

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp bạn đọc trong cả nước tìm hiểu về nhóm động vật đã gắn bó từ lâu đời với đời sống của con người trên khắp hành tinh của chúng ta. Về nội dung, có một số bổ sung như những câu chuyện về rắn, các loài rắn được sử dụng làm Thuoc trị bệnh và cuối sách có phụ lục các loài cây được dùng làm Thuoc trị rắn cắn.