Giảm giá!
Tử Vi Huyền Cơ Thần Số Cầu Phước Lộc - Chiêm Tinh Gia Hồng Công

Tử Vi Huyền Cơ Thần Số Cầu Phước Lộc – Chiêm Tinh Gia Hồng Công

255,000 

  • Cầu Phước Lộc (Tử Vi Huyền Cơ Thần Số)
  • Tác giả: Đệ Nhứt Chiêm Tinh Gia Hồng Công
  • 255 Trang

Mô tả

Theo huyền cơ thần số, định mệnh của chúng ta trong một năm chỉ có một ngày, một giờ, một phút, một giây tốt nhứt.

Chúng ta phải biết rõ để nắm lấy cơ hội đó mà cầu tài, cầu phước, cầu lộc, gây dựng sự nghiệp, thi cử, lập công danh, cưới gả, đắp xây hạnh phúc…

Quyển cẩm nang duy nhứt này sẽ giúp chúng ta toại nguyện điều đó một cách chắc chắn.

Một công trình biên soạn của Chiêm tinh gia, ngót 20 năm ở Hồng Công khổ công nghiên cứu khoa Thần Số Lý Toán Số, phối hợp với khoa học đúc kết thành quyển “Cầu Phước Lộc” thật đầy đủ:

– Định mệnh 12 con giáp
– Lá số 12 tháng trong năm
– Số hên, hạn của bạn trong 4 tuẫn cảu mỗi tháng
– Bảng lập thành cung mạng, Sao hạn (có chỉ rõ đầy đủ cách thức cúng Sao, thờ tự, lễ bái, đi chùa, viếng lăng…)
– Ngũ hành nạp âm
– Gã cưới, sanh nở
– Thi cử…
– Xây cất (phố xá, nhà cửa, làm cầy, xây bếp…)
– Chôn cất Lễ táng làm nhà mồ

Điểm đặc biệt là chiêm tinh gia biên soạn dễ hiểu giản dị nhưng rất đầy đủ.